Υπηρεσίες

Το γραφείο 4-19 architects παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στα έργα που αναλαμβάνει, τόσο στην αρχιτεκτονική μελέτη όσο και στην οργάνωση και συντονισμό της κατασκευής τους.
Οι δραστηριότητες του γραφείου εστιάζονται σε:

Κατοικίες
Πολυκατοικίες
Οικιστικά συγκροτήματα
Κτίρια γραφείων
Καταστήματα
Εκπαιδευτήρια
Εργασιακοί χώροι
Θέατρα
Ξενοδοχεία
Βιομηχανικά κτίρια
Αρχιτεκτονική Εταιρική ταυτότητα
Κτίρια Βιοκλιματικής εφαρμογής –ενεργειακού σχεδιασμού

Άξονες του σχεδιασμού αποτελούν η αισθητική, η λειτουργικότητα και η βιοκλιματική – περιβαλλοντική συμπεριφορά του κάθε κτιρίου, με σεβασμό στις ειδικές απαιτήσεις κάθε ξεχωριστής κατηγορίας κτιρίου.