Κατασκευή Έργων

Από την ίδρυση του το γραφείο 4-19 architects θεώρησε απαραίτητο στοιχείο της ολοκλήρωσης ενός έργου την συμμετοχή στην υλοποίηση του, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αποκτήσει τον χαρακτήρα του χωρίς εξωγενείς παρεμβάσεις.

Το κατασκευαστικό τμήμα του γραφείου οργανώθηκε, από την έναρξη της λειτουργίας του, με εξειδικευμένους τεχνικούς συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων που, σε αρμονική συνεργασία με τα μέλη του γραφείου, προσδίδει στο έργο το πνεύμα και την τελειότητα του .

Κύριος στόχος του κατασκευαστικού τμήματος του γραφείου αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας, η υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος, ο διαρκής έλεγχος κόστους και η πιστή εφαρμογή της αρχιτεκτονικής μελέτης .

Σε έργα κάθε κλίμακας, αναλαμβάνουμε την πλήρη επίβλεψη και διοίκηση της κατασκευής σύμφωνα με την μέθοδο της Αυτεπιστασίας έργου ,από το αρχικό στάδιο της εκσκαφής μέχρι την τελική επίπλωση και εφαρμογή των διακοσμητικών στοιχείων. Σε μεγάλης κλίμακας έργα συνεργαζόμαστε με καταξιωμένες κατασκευαστικές εταιρίες και αναλαμβάνουμε την Υψηλή Επίβλεψη του έργου.