Γραφείο

Το αρχιτεκτονικό γραφείο 4-19 architects ιδρύθηκε το 1989 από τις Σοφία Δημούδη και Άννα Μαρία Ταμιωλάκη, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Eδρεύει στην Αθήνα και αναλαμβάνει την μελέτη και την κατασκευή κτιριακών έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας υψηλών προδιαγραφών σε όλη την χώρα.

Το γραφείο 4-19 architects διαθέτει δύο τμήματα, το μελετητικό και το κατασκευαστικό και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε κάθε έργο που αναλαμβάνει, τόσο στην αρχιτεκτονική μελέτη όσο και στην οργάνωση και συντονισμό της κατασκευής τους.

Η διαρκής συνεργασία των δύο τμημάτων έχει σαν στόχο να προσδώσει στο τελικό αποτέλεσμα υψηλή αισθητική και κατασκευαστική ποιότητα, η οποία να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τόσο των μελετητών όσο και των χρηστών.

Οι δραστηριότητες του γραφείου εκτείνονται σε έργα κάθε τύπου και μεγέθους, από εσωτερικές διαρρυθμίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, κτίρια επαγγελματικής ή ειδικής χρήσης, κατοικίες, καθώς και σε έργα οικιστικών συγκροτημάτων αστικής κλίμακας.

Το γραφείο 4-19 architects πιστεύει στο δημιουργικό σχεδιασμό, ενσωματώνει τη βιοκλιματική και περιβαλλοντική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής στο σχεδιασμό των κτιρίων, διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία των δομικών υλικών και της κατασκευής, καθώς και μεγάλη εμπειρία στην επακριβή κοστολόγηση και στην συνεπή χρονική υλοποίηση των έργων.

Συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια του έργου με πεπειραμένους εξωτερικούς συμβούλους μηχανικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας.