Φιλοσοφία

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής, οι πρωτοποριακές τεχνικές σχεδιασμού και κατασκευής και ο σεβασμός στον ελληνικό χώρο και τις ανάγκες του, αποτέλεσαν, εξαρχής, τους κύριους άξονες της αρχιτεκτονικής φιλοσοφίας του γραφείου 4-19 architects.

Η βασική ιδέα της αρχιτεκτονικής του γραφείου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα από τον σχεδιασμό των χώρων, είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματικό ή εμπορικό χώρο.

Tα έργα μας είναι πρωτότυπα, χαρακτηρίζονται από διερευνητική διάθεση, διακρίνονται για το μεγάλο εύρος διερεύνησης εναλλακτικών σεναρίων, για την μοναδικότητα των λύσεων, την λειτουργικότητά τους, την αισθητική και κατασκευαστική τους ποιότητα.

Η ποικιλομορφία τους αντανακλά τον χαρακτήρα, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του κάθε πελάτη .
Διατηρούν το ανθρώπινο μέτρο στην κλίμακα, στα υλικά και στις φόρμες. Το χρώμα και το φως παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αρχιτεκτονική δημιουργία.