Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βασικός άξονας και κύριο στοιχείο του γραφείου 4-19 architects είναι η αειφόρος προσέγγιση των έργων που αναλαμβάνει σε επίπεδο μελέτης και κατασκευής, με έμφαση στον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό.

Το γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στη μελέτη ιδιωτικών έργων, στη μελέτη αναπλάσεων δημόσιων υπαιθρίων χώρων και στην κατασκευή ιδιωτικών έργων με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 – 2013 » είχαμε αναλάβει την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών στις κατηγορίες Πράξεων:
• “Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων” (2 μελέτες)
• “Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές “Κοινότητες” – Νέο πρότυπο Ανάπτυξης” (1 μελέτη)
• “Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης” (1 μελέτη)

για βιοκλιματική αναβάθμιση υπαιθρίων χώρων σε αστικούς ιστούς πόλεων και κοινοτήτων της ελληνικής επικράτειας, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς Φορείς και Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων, για τρείς (3) εκ των οποίων ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και επιτυχώς εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση. Η υλοποίηση αυτών των « Πράξεων » θα συν- χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Συνοχής και του Ελληνικού Δημοσίου.

Η βιοκλιματική προσέγγιση αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαιθρίων) με βάση το κλίμα της κάθε περιοχής, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές.

Στη μελέτη και κατασκευή, η χρήση υλικών τελευταίας τεχνολογίας με προδιαγραφές εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, όπως νέα ψυχρά υλικά, δαπεδοστρώσεων εξωτερικών χώρων, εξωτερικών επιφανειών κτιρίων κλπ, αποτελούν κυρίαρχα εργαλεία στην υλοποίηση των έργων μας, μικρής και μεγάλης κλίμακας.